Spisová služba v praxi - časté chyby a jejich řešení u veřejnoprávních i soukromoprávních původců • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: veřejnoprávní i soukromoprávní původce dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obc

Cílem semináře je srozumitelné seznámení s povinnostmi a představení aktuálních i připravovaných změn vedení spisové služby v souladu s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce

Program semináře:

 • Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy - postupný přechod k elektronické podobě spisové služby u všech veřejnoprávních původců, povinné akreditace elektronických systémů spisových služeb.
 • Tvorba spisových řádů: pravidelné revize a úpravy směrnice.
 • Otázka formy dokumentů: analogová a digitální podoba dokumentu0/strong> - rozlišení a specifické znaky obou podob - příjem, podepisování, odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky a emailu.
 • Konverze dokumentů.
 • Příjem a evidence dokumentů.
 • Označení dokumentů – číslo jednací, číslo ze samostatné evidence dokumentů, jednoznačný identifikátor ESSL.
 • Tvorba spisů: vyřizující dokument, soupis dokumentů vložených do spisu, spisová obálka, typový spis, typový spis eSSL.
 • Originál • stejnopis • druhopis – vysvětlení pojmů a jejich využití v praxi.
 • Vyřizování dokumentů, uzavírání spisu v ESSL.
 • Ukládání dokumentů v příručních registraturách, spisovnách a elektronických spisovnách.
 • Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání dokumentů vybraných za archiválie do péče archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.”
 • Kontroly, metodické dohlídky - spolupráce s příslušnými archivy.
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. dubna 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24940
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat