Spisová služba ve školství – Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty (+ CD)

Autor: Irena Hajzlerová

 • Kód produktu: 54633
 • Nakladatelství: Nakladatelství Paris
 • Počet stran: 198
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-8717-339-8
 • Datum vydání: říjen 2017
 • Běžná cena s DPH: 290 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 255 Kč
ks
  V prodeji

-Nevíte si rady s administrativou?
-Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
-Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
-Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
-Začali jste s elektronickým podacím deníkem...ale nevíte co dál?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace určena právě vám!

Publikace s podtitulem „Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty" se Vám může stát dobrým průvodcem spisovou službou, ať už ji vedete v listinné či digitální podobě.

Od 1. 7. 2017 obdržely školy nově od Ministerstva vnitra datovou schránku orgánů veřejné moci. Vedení školy má tímto krokem povinnost datovou schránku používat. Mnozí z vás ovšem nemají úplně jasno, jak ji mají správně používat, a jaké povinnosti pro vás s touto novou datovou schránkou vyplývají.

Pokud jste škola, která používá listinnou spisovou službu, musíte se seznámit s tím, jak správně zacházet s dokumenty, které budou do vaší školy doručeny prostřednictvím nové datové schránky. Dozvíte se, že nepostačí je prostě vytisknout a dále s nimi pracovat jako s listinným dokumentem.

Publikace je určena také těm zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří se spisovou službou teprve začínají a potřebují se seznámit se základními pojmy a s tím, co to vlastně spisová služba je. Ale také těm z vás, jejichž škola již existuje více jak deset let, ale skartační řízení jste ještě neprováděli. Nemáte archivní knihu? V publikaci se dozvíte, jak ji zavést a jak efektivně do ní zapsat vše, co je uloženo ve vaší spisovně, aniž byste museli zapisovat každý typ dokumentu zvlášť.

Publikace si klade za cíl srozumitelnou formou přiblížit vše, co se týká spisové služby ať už v listinné, nebo elektronické podobě. Přináší ukázky a vysvětlení tvorby podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně vyplňovat podací deník i archivní knihu, vysvětluje postup při vytváření spisu a také při tvorbě spisového řádu (včetně spisového a skartačního plánu), který je základní směrnicí spisové služby.

V přílohách naleznete citaci zákona i vyhlášky, vzor spisového řádu spolu se vzory spisových a skartačních plánů pro jednotlivé typy škol ale také vzory řady dalších důležitých dokumentů potřebných při skartačním řízení, které díky tomu, že jsou uloženy současně také na CD-R, budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování.

Publikace „SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ - Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty" vás krok za krokem provede zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a jeho poslední změnou č. 56/2014 Sb., a vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla změněna vyhláškou č. 283/2014 Sb. Díky příkladům z praxe a odpovědím na nejčastější dotazy, vám pomůže nastavit ten správný způsob, jak evidovat, označovat, vyřizovat, odesílat, ukládat a vyřazovat vaše dokumenty v pravidelných skartačních řízeních.

Chcete se na něco zeptat?