Společenství vlastníků jednotek • aktuality v účetnictví, hospodaření a daních

Určeno pro: účetní společenství vlastníků jednotek (SVJ), členy výborů SVJ a všechny, kteří se zabývají danou problematikou

Cíl: seznámení se zásadami správného hospodaření, vedením účetnictví a daňovou problematikou ve společenství vlastníků jednotek.

Program semináře:

Účetnictví společenství vlastníků

 • společenství vlastníků jako účetní jednotka
 • náklady a výnosy • příjmy a výdaje společenství vlastníků
 • účtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů v domě s byty
 • účetní závěrka společenství vlastníků za rok 2020
 • účetnictví - společenství vlastníků a bytového družstva v jednom domě
 • Hospodaření společenství vlastníků

 • prohlášení vlastníka
 • založení a vznik společenství vlastníků
 • náležitosti stanov
 • účel a majetek společenství vlastníků
 • působnost orgánů ve vztahu k hospodaření
 • výše příspěvků na správu domu a pozemku
 • převzetí dluhu společenstvím vlastníků
 • poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • seznam členů
 • shromáždění vlastníků • náhradní shromáždění • rozhodování mimo zasedání shromáždění
 • odměňování orgánů společenství vlastníků
 • přechod dluhů při převodu vlastnického práva k jednotce
 • Daně ve společenství vlastníků

 • daň z příjmů právnických osob a daňové přiznání k dani z příjmů společenství vlastníků
 • plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a plátce daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • další daně...
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. listopadu 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22881
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat