Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně pro rok 2023

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a osoby, které se zabývají problematikou exekucí

Cíl: seznámit posluchače s aktuálním vývojem provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny a to nejen po stránce legislativní, ale i po stránce praktických výpočtů a postupů

Program semináře:

právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2023

v jakých případech se sráží ze mzdy, platu nebo odměny

 • srážky ve smyslu zákoníku práce
 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance
 • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu občanského soudního řádu (dále jen OSŘ)
 • srážka ze mzdy nad rámec zákoníku práce
 • evidence o prováděných srážkách, archivace

dohody o srážkách ze mzdy, platu

 • dohody o srážkách ze mzdy podle zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění
 • další srážky po dohodě zaměstnavatel/zaměstnanec
 • srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli

dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu občanského zákoníku

 • dobrovolná platba výživného v roce 2023 vzory, postupy

okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky - zákoník práce a občanský soudní řád – podrobný rozbor

 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek
 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné
 • judikatura na téma bonusy

pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád - přednostní pohledávky
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů – § 279 OSŘ

postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah – vývoj výpočtu v roce 2023

 • životní minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2023
 • zásadní změny, při zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2023 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu občanského zákoníku • kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob (manžel, manželka, děti, atd.), podrobný rozbor
 • specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců • výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení, několik výživných

postupy při posouzení srážek při výkonu rozhodnutí

 • soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací • chráněný účet – jeho význam a povinnosti zaměstnavatelů

paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2023 – podrobný výklad

povinnosti plátců příjmu povinného

 • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost, • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek

insolvence fyzické osoby

 • srážky při oddlužení 2023 – tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele • novela insolvenčního zákona s účinností od 1.7.2023 (bude-li schváleno)
 • zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení; usnesení soudu a jeho výrok
 • povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení, ukončení oddlužení, příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka
 • součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce, praktická ukázka postupu výpočtu

převody provádění srážek na jiného plátce příjmů

 • srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství)

exekuční řád

 • zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům
 • možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance
 • praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. června 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19783
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat