Stavební zákon - praktický komentář (podle stavu k 1.1.2017)

Autor: Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv

 • Kód produktu: 65777
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 880
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-180-9
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 1 390 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -167 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 223 Kč
ks
  V prodeji
Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při aplikaci zákona vyvstávají.

Podrobný výklad jednotlivých ustanovení je provázán se související judikaturou Nejvyššího správního soudu, krajských soudů i Ústavního soudu, metodickými stanovisky Ministerstva pro místní rozvoj, stanovisky Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Důvodová zpráva se uvádí jen u těch paragrafů, kde je stále aktuální.

Chcete se na něco zeptat?