Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy 2019

Autor: Ing. Jiří Blažek

  • Kód produktu: 5770
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 344
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v dubnu 2019
  • Vaše cena s DPH: cca 420 Kč
ks
    Připravujeme

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací.

Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn

Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná znění a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících dotčené orgány, nemovitosti a správu budov (SVJ, bytová družstva). Nedílnou součástí jsou i výňatky z dopravní a inženýrské infrastruktury. Publikace obsahuje také pasáže z občanského zákoníku a zaměřuje se i na posouzení záměru stavebníka, správní úřady, vodní stavby i na železnici.

Cíl publikace

Cílem publikace je ulehčit běžným uživatelům orientaci ve složitém právním předpisu, kterým stavební zákon je.

Chcete se na něco zeptat?