Powered by Smartsupp

Teoretické a legislativní základy cenných papírů

Autor: Jan Pauly

 • Kód produktu: 65762
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 402
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7552-421-8
 • Datum vydání: prosinec 2016
 • Běžná cena s DPH: 835 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -100 Kč
 • Vaše cena s DPH: 735 Kč
ks
  V prodeji

Monografie Teoretické a legislativní základy cenných papírů představuje ojedinělou syntézu práva cenných papírů. Autor zde své 25leté praktické zkušenosti s právní úpravou cenných papírů zobecnil do teoretického díla, které reflektuje historii i platnou a účinnou úpravu cenných papírů a bere si z nich poučení pro úvahy de lege ferenda.


Kniha je zaměřena především na právní, zejména soukromoprávní, méně již ekonomické základy cenných papírů. Autor vychází ze širokého spektra právních norem, které jsou věnovány cenným papírům, odhaluje v nich antinomie a jiné nedostatky, jež se v nich vyskytují, a na tomto základě pak přináší různá interpretační řešení pro jejich překonání, případně návrhy pro jejich legislativní zlepšení. Poskytnout zákonodárci patřičné teoretické základy pro další normotvorbu je právě jedním z ambiciózních cílů knihy.


Monografie je určena té části právnické (a částečně i ekonomické) obce, která se hlouběji zajímá o problematiku cenných papírů – ať už zmíněnému zákonodárci, nebo představitelům právní praxe a v neposlední řadě také pedagogům a studentům právnických (případně ekonomických) fakult.

Chcete se na něco zeptat?