Trh práce v Evropské unii - Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy

Autor: Marcela Palíšková

 • Kód produktu: 11100
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-270-0
 • Datum vydání: prosinec 2014
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 490 Kč
ks
  V prodeji

Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví tedy jedinečnost a zároveň složitost fungování trhu práce? V jakých aspektech se trh práce liší od ostatních trhů? Jaké jsou aktuální problémy a perspektivy dalšího vývoje evropského pracovního trhu? To jsou otázky, na které se kniha snaží odpovědět.

Jedinečnost této publikace spočívá především v tom, že poskytuje „komplexní“ pohled na danou problematiku. Přívlastek „komplexní“ zde není chápán ve smyslu zachycení všech aspektů a procesů, s nimiž se lze na trzích práce setkat, ale zkoumání klíčových trendů komplexně, tj. v širších souvislostech – zejména ekonomických, historických, právních a sociálních.

Hlavní pozornost je přitom zaměřena na důsledky procesu globalizace na evropský trh práce a problematiku nezaměstnanosti. Zkoumána je mj. otázka vlivu kvality pracovní síly jak na konkurenceschopnost jednotlivých zemí, tak z hlediska jedince a jeho uplatnění na trhu práce. Kromě vymezení základních problémů evropského pracovního trhu se kniha zabývá také jejich příčinami, makroekonomickými souvislostmi a hledá cesty a nástroje, jak tyto problémy řešit. Jedna z kapitol je zaměřena také na český pracovní trh a jeho specifika; v závěru této kapitoly jsou pak formulována doporučení, jejichž realizace by mohla vést k lepšímu fungování pracovního trhu a zmírnění některých závažných problémů.Z obsahu

1. Specifika trhu práce a základní teoretická východiska jeho zkoumání

1.1 Lidský kapitál

1.2 Teoretická východiska zkoumání trhu práce

2. Sociální politika Evropské unie

2.1 Vznik a vývoj evropské sociální politiky

2.2 Sociální politika a politika zaměstnanosti jako součást strategie hospodářského rozvoje EU

3. Evropský trh práce – aktuální otázky a trendy

3.1 Proces globalizace a jeho vliv na trh práce

3.2 Nezaměstnanost – chronický problém evropského pracovního trhu

3.3 Význam vzdělání pro uplatnění jedince na trhu práce

4. Koncept flexikurity – východisko reforem pracovních trhů

4.1 Podstata konceptu

4.2 Flexibilita na trhu práce

4.3 Systémy sociální ochrany

5. Český trh práce – vybrané problémy a perspektivy

5.1 Česká republika – součást evropského hospodářského prostoru

5.2 Makroekonomické souvislosti trhu práce

5.3 Vybrané problémy českého trhu práce

5.4 Doporučení pro subjekty na trhu prácePublikace je určena nejen manažerům, ekonomům a studentům vysokých škol ekonomického zaměření, ale také pracovníkům státní správy a politikům.

Chcete se na něco zeptat?