Účetnictví školské příspěvkové organizace + CD (2. vyd.)

Autor: Zdeněk Nejezchleb

 • Kód produktu: 54632
 • Nakladatelství: Nakladatelství Paris
 • Počet stran: 414
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87173-38-1
 • Datum vydání: duben 2017
 • Běžná cena s DPH: 398 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -48 Kč
 • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
  V prodeji

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny daňové legislativy (daň z příjmů, zákon o rezervách) v roce 2017.


Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.


Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice: • Účetní metody

 • Oceňování

 • Odpisování (včetně základů daňového odepisování)

 • Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů

 • Opravné položky

 • Komplexní oblasti

 • Dlouhodobý majetek a jeho účtování

 • Zásoby

 • Fondy

 • Transfery

 • Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů

 • Účtování na vybraných účtech (neřešených výše)

 • Aktivní a pasivní účty

 • Výsledkové účty

 • Podrozvahové účty

 • Účetní závěrka a její prezentace

Chcete se na něco zeptat?