Úřední deska a eDeska v příkladech a ukázkách • rady, tipy a návody pro zveřejňování dokumentů dle aktuální právní úpravy • seminář je přeložen z 6. 2. na 12. 3. 2020

Určeno pro: všechny pracovníky obcí v jejichž náplni práce je zveřejňování dokumentů na úřední desce a těm, kteří zodpovídají za obsah elektronické úřední desky a informací zveřejňovaných na internetové stránce obce, města (sekretariát, webmaster apod.).

Každá obec a pověřená organizace je povinna téměř každý den zveřejňovat dokumenty na úřední desce, potažmo na své internetové stránce. Málokdo ale ví, v jaké formě či podobě se mají tyto dokumenty zveřejňovat – zákon o svobodném přístupu k informacím totiž upravuje nejen rozsah tzv. povinně zveřejňovaných informací, ale u všeho, co se zveřejňuje na internetu, i formát.

Cíl: seznámit účastníky s povinnostmi při vedení úřední desky jak po formální stránce, tak po té obsahové s příklady dobré a špatné praxe. Seznámíme vás přehledně s tím, které informace musíte zveřejňovat na své internetové stránce a jaké sankce plynou za nedodržení povinnosti je zveřejnit.

Každý správní orgán zřizuje 1 úřední desku dostupnou (fyzicky v místě orgánu a elektronicky dálkově), na které se doručuje, informuje, zveřejňuje.

Je třeba ji archivovat pro zajištění zpětné prokazatelnosti, ovšem např. osobní údaje fyzické osoby lze archivovat pouze dle zákona o zpracovávání osobních údajů č. 110/2019Sb.

Vzdělávací akce je pro ty, kteří chtějí znát a lépe používat pravidla pro zveřejňování, poznat časté chyby a tím lépe dodržovat povinnosti týkající se úřední desky, procvičit si hlavní myšlenky metodiky a slyšet praktické návody a příklady pro práci s úřední deskou či odpovědi na dotazy.

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 12. března 2020, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 22579
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat