Úrovně zdraví

Autor: George Vithoulkas

 • Kód produktu: 92381
 • Nakladatelství: ALFERIA
 • Počet stran: 152
 • Vazba: brož., 14,4x20,7 cm
 • ISBN: 978-80-247-3984-7
 • Datum vydání: listopad 2018
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 263 Kč
ks
  V prodeji

Kniha vykresluje možné reakce organismu na homeopatickou léčbu včetně vysvětlení jejich významu. Poskytuje definice, podle nichž homeopat rozezná, zda se stav pacienta po podaném léku zlepšuje, a dokáže na jejich základě stanovit prognózu. Kniha také obsahuje četné rady, jež terapeutům a lékařům pomohou vyhodnotit hloubku a závažnost případu. Tento systém je klíčovou součástí homeopatické léčby, kterou by si měli osvojit všichni terapeuti věnující se homeopatii.

 

OBSAH:

O autorovi 9
Předmluva 11
Úvod: Praktikování homeopatie 12
Energetický komplex organismu – Hahnemannova „Životní síla“ 12
Obranný mechanismus a energetický komplex 13
Symptomy jsou prospěšné! 13
Následky potlačování příznaků 14
Symptomy nás navigují 15
Vyhodnocování reakce na lék 16
Směr léčby 17
Kapitola 1 Úrovně zdraví – základní popis 19
Kolísání organismu v rámci jedné úrovně zdraví 21
Kapitola 2 Prognóza a délka života 25
Kapitola 3 Genetické predispozice určující délku života 28
Kapitola 4 Náchylnost k infekcím 30
Přirozená obrana versus zabíjení bakterií 32
Akutními nemocemi trpí zdravější lidé 33
Absence horečky = nedostatek vitality 34
Kapitola 5 Genetické predispozice: Hahnemannova miasmata 37
Predispozice v souvislosti s úrovněmi zdraví 37
Technika léčby pomocí sekvence po sobě následujících léků u silnějších genetických predispozic 38
Kapitola 6 Definice a význam čistého obrazu symptomů 40
Kapitola 7 Výběr potence 43
Opakování dávek 45
Indikace pro výběr potence napříč úrovněmi zdraví 46
Kapitola 8 Faktory antidotující homeopatickou léčbu 48
1. Chemické léky a očkování 49
2. Rekreační drogy 49
3. Káva 50
4. Silná mentální nebo emocionální zátěž 50
5. Dentální ošetření 50
6. Opakování léků v nevhodnou dobu 51
7. Jiné léčebné metody 51
8. Silné pachy 51
9. Faktory poškozující samotný lék 51
Kapitola 9 Akutní nemoci během chronické léčby 53
Skupina A: úroveň A1, A2, A3 54
Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 54
Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 56
Skupina D: úroveň D10, D11 a D12 57
Kapitola 10 Zvládání akutních nemocí během chronické léčby 59
Akutní nemoc se objeví během prvních tří dnů po podání léku 60
Skupina A: úroveň A1, A2, A3 60
Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 60
Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 61
Skupina D: úroveň D10, D11 a D12 64
Akutní nemoc se objeví během prvních sedmi až patnácti dnů po podání léku 64
Skupina A: úroveň A1, A2, A3 64
Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 64
Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 65
Skupina D: úroveň D10, D11 a D12 66
Akutní nemoc se objeví za měsíc po podání léku 66
Skupina A: úroveň A1, A2, A3 66
Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 68
Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 68
Skupina D: úroveň D10, D11 a D12 69
Akutní nemoc se objeví za šest měsíců po podání léku 70
Skupina A: úroveň A1, A2, A3 70
Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 70
Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 71
Skupina D: úroveň D10, D11 a D12 71
Kapitola 11 Závěrečné shrnutí problematiky akutních nemocí během chronické léčby 73
Vysvětlení: Pravidla nejsou bez výjimek 74
Kapitola 12 Reakce na homeopatický lék 75
Jak stanovit homeopatickou prognózu případu 75
Parametry, jež homeopatovi umožňují trojrozměrné vyhodnocení případu 79
Kapitola 13 Typy reakcí na homeopatický lék a posologie 81
Pozorování 1: Jasné počáteční zhoršení hlavního fyzického problému(ů), mentálních a emocionálních symptomů a celkové energie následované rychlým a dlouhodobým zlepšením 82
Pozorování 2: Pacient se cítí mnohem lépe ve všech ohledech, ale neobjevilo se žádné nebo jen velmi malé zhoršení 85
Pozorování 3: Pacient se cítí po počátečním zhoršení mnohem lépe ve všech ohledech, ale některé potíže stále přetrvávají 86
Pozorování 4: Po počátečním zhoršení následuje lokální a celkové zlepšení, ale objeví se nové symptomy, které odpovídají podanému léku 88
Pozorování 5: Fyzické příznaky se po počátečním zhoršení zlepšily, ale mentálně-emocionální rovina 
a míra energie zůstaly beze změny 90
Pozorování 6: Žádné počáteční zhoršení; pacient udává, že je mu o něco lépe, ale zcela dobře se necítí 93
Pozorování 7: Hlavní problém pacienta se zlepšil bez zhoršení, ale objevily se nové potíže 95
Pozorování 8: Původní potíže pacienta jsou do určité míry zlepšené, ale případu nyní dominují nové příznaky, které doplňují původní symptomatický obraz 97
Pozorování 9: Krátké zhoršení následované lokálním i celkovým zlepšením a poté částečný relaps za měsíc po podání léku 100
Pozorování 10: Skutečný relaps měsíc po pozitivní reakci 102
Pozorování 11: Dočasné zlepšení bez počátečního zhoršení následované úplným relapsem po jednom měsíci 104
Pozorování 12: Zlepšení v některých oblastech bez počátečního zhoršení, ale za několik týdnů je pacientovi hůře než před lékem (se změnou symptomů i bez ní) 107
Pozorování 13: V případu nenastala žádná změna 109
Pozorování 14: Uzavřený nebo stydlivý pacient, který udává, že se nic nezměnilo 111
Pozorování 15: Zlepšení některých méně důležitých fyzických symptomů bez dalších změn u uzavřeného 
nebo intelektuálního pacienta 113
Pozorování 16: Zlepšení některých méně důležitých fyzických symptomů bez dalších změn u otevřeného pacienta 115
Pozorování 17: Pacient udává zhoršení s tím, že až během posledních několika dnů je mu možná o něco lépe 116
Pozorování 18: Kontinuální zhoršování všech symptomů 118
Pozorování 19: Zřetelné dlouhotrvající zhoršení následované zlepšením (o přibližně 70 %), které trvá  čtyři až pět dnů, ale pak se stav opět začne zhoršovat 121
Pozorování 20: Pacient se celý měsíc cítí hůře 123
Pozorování 21: Hlavní problém je celý měsíc horší, zatímco ostatní symptomy se zlepšily 125
Pozorování 22: Mentálně-emocionální rovina je horší, zatímco úroveň energie a fyzické potíže se po počátečním zhoršení zlepšily 127
Kapitola 14 Shrnutí Úrovní zdraví 129
Shrnutí Skupiny A (úroveň A1, A2, A3) 131
Shrnutí Skupiny B (úroveň B4, B5 a B6) 132
Shrnutí Skupiny C (úroveň C7, C8 a C9) 132
Shrnutí Skupiny D (úroveň D10, D11 a D12) 133
Rejstřík 134
Literatura 142

Chcete se na něco zeptat?