Úvod do algebry

Autor: Ladislav Kosmák, Radovan Potůček

 • Kód produktu: 63553
 • Nakladatelství: Key Publishing
 • Počet stran: 254
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7418-162-7
 • Datum vydání: květen 2012
 • Běžná cena s DPH: 260 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -26 Kč
 • Vaše cena s DPH: 234 Kč
ks
  V prodeji

Kniha Úvod do algebry je pojata spíše jako přehledný a srozumitelným způsobem zpracovaný úvod do teorie algebraických struktur než jako podrobná monografie.

Autoři přitom navazují na významné práce akademika Otakara Borůvky v oblasti teorie rozkladů, grupoidů a grup, které dávají do kontextu soudobé moderní algebry.

V první části knihy jsou studovány algebraické struktury s jednou binární operací - grupoidy, pologrupy a grupy - a jejich vlastnosti.

Je ukázáno, jak užitečné při studiu grupoidů a grup mohou být pojmy rozklad a ekvivalence.

Zvláštní pozornost je věnována permutačním grupám a také uspořádaným grupoidům a uspořádaným grupám.

Druhá část knihy je věnována algebraickým strukturám se dvěma binárními operacemi – okruhům, tělesům, svazům a Booleovým algebrám a  rovněž základním poznatkům o uspořádaných množinách.

Výklad je koncipován tak, aby umožnil čtenáři nejen seznámit se se základními algebraickými pojmy, ale rovněž ověřit si pomocí konkrétních příkladů zvládnutí studované problematiky.

Kromě ilustrativních příkladů a obrázků je text doplněn řadou cvičení, jejichž řešení jsou uvedena na konci knihy.

Úspěšné zvládnutí základních znalostí algebry poskytuje čtenáři teoretické znalosti a pojmový aparát pro další a hlubší studium algebry, teoretické aritmetiky a ostatních partií vyšší matematiky.

Kniha je proto především určena pro studenty bakalářských, ale i magisterských a doktorských matematických studijních programů a těch oborů, jejichž programy zahrnují úvod do studia matematiky.

Mohla by však být zdrojem poučení pro každého, kdo má zájem o rozšíření a prohloubení svých matematických znalostí.

Tedy i pro studenty vysokých škol technického zaměření, pro učitele z praxe a vědecké pracovníky.

Chcete se na něco zeptat?