Úvod do evropského práva, 6.vydání ( MU 41 )

Autor: Doc. JUDr. Pavel Svoboda Ph.D., D.E.A.

 • Kód produktu: 11340
 • Nakladatelství: Nakladatelství C.H.BECK, s.r.o.
 • Počet stran: 472
 • Vazba: brož., 16 x 23,5 cm
 • ISBN: 978-80-7400-752-1
 • Datum vydání: září 2019
 • Běžná cena s DPH: 750 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 750 Kč
ks
  V prodeji

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být dosaženo mj. odkazy na zásadnější práce v oboru evropského práva a na četnou judikaturu či přehledně strukturovaným a graficky přitažlivým vlastním textem. Od předchozího vydání souvisejícího s rozšířením EU na 28 členských států díky přistoupení Chorvatska došlo v právu EU k mnoha změnám, vyvolaným mj. finanční krizí, migrační krizí, reformou unijního soudnictví atd., a proto nastal opět čas k novému vydání.

Chcete se na něco zeptat?