Powered by Smartsupp

Valná hromada s.r.o.

Autor: Tomáš Dvořák

  • Kód produktu: 52928
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 435
  • Vazba: váz., 21 x 15 cm
  • ISBN: 978-80-7357-710-0
  • Datum vydání: únor 2012
  • Vaše cena s DPH: 599 Kč
ks
    V prodeji

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgánu s. r. o.


Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy valné hromady s. r. o. podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přitom je zohledněna i právní úprava starorakouská podle zákona č. 58/1906 ř. z., o společnostech s ručením omezeným, která byla do jisté míry inspiračním zdrojem i soudobému zákonodárci. Významná pozornost se věnuje i vládnímu návrhu právní úpravy valné hromady společnosti s ručením omezeným podle připraveného návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech, který již byl předložen do legislativního procesu.


Při rozboru se práce neomezuje pouze na českou právní úpravu; tam, kde je to relevantní, přihlíží i k právním úpravám této problematiky na Slovensku, v Polsku a SRN.Obsah:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/valna%20hromada%20s.%20r.%20o.%20obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?