Powered by Smartsupp

Vaskulární medicína

Autor: Debora Karetová, Miroslav Chochola a kolektiv

 • Kód produktu: 63102
 • Nakladatelství: MAXDORF
 • Počet stran: 381
 • Vazba: váz., 20x26,5 cm
 • ISBN: 978-80-7345-536-1
 • Datum vydání: listopad 2017
 • Běžná cena s DPH: 1 495 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -150 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 346 Kč
ks
  V prodeji

Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech.
Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl najít v obecné části patofyziologické momenty, společné tepenným a žilním onemocněním, jako jsou procesy aterogeneze a trombogeneze, případně cévního zánětu. A aby se současně mohl dozvědět, jakými možnostmi v současnosti disponuje škála diagnostických metod. Ve speciální části jsou pak probírány jednotlivé systémy a příslušná onemocnění jak z pohledu internisty – angiologa, tak intervenčního specialisty a cévního chirurga.

 

OBSAH:

Předmluva
Úvod – historie české (a československé) angiologie
1 Patofyziologie základních vaskulárních onemocnění
1.1 Aterogeneze
1.2 Trombogeneze v žilním systému
1.3 Vaskulitidy
2 Principy vyšetření v angiologii
2.1 Fyzikální a základní instrumentální vyšetření tepen a žil
2.2 Duplexní sonografie tepenného a žilního systému
2.3 CT angiografie
2.4 Pozitronová emisní tomografie
2.5 Magnetická rezonance
2.6 Digitální subtrakční angiografie
2.7 Pletysmografie
2.8 Mikrocirkulace a detekce jejího postižení
2.9 Laboratorní vyšetření ve vztahu k onemocnění tepen a žil
2.10 Lymfoscintigrafie v diagnostice lymfedému
3 Léčba vaskulárních onemocnění – základní principy
3.1 Léčba tepenných onemocnění
3.2 Léčba žilních onemocnění
4 Choroby periferních tepen
4.1 Ischemická choroba dolních končetin
4.2 Ischemická choroba horních končetin
4.3 Kritická končetinová ischemie
4.4 Syndrom diabetické nohy
4.5 Akutní končetinová ischemie
5 Onemocnění renálních tepen
5.1 Vyšetřovací metody
5.2 Fibromuskulární dysplazie
5.3 Aneurysmata renálních tepen
5.4 Disekce renální tepny
5.5 Arteriovenózní zkrat
5.6 Aterosklerotické postižení renálních tepen
5.7 Chirurgická revaskularizace stenózy renálních tepen
6 Onemocnění viscerálních tepen
6.1 Anatomie, patofyziologie a klinický obraz mezenteriální ischemie
6.2 Zobrazení mezenteriálních tepen, vyšetření a následná léčba
6.3 Endovaskulární a Chirurgická revaskularizace
7 Onemocnění karotických tepen
7.1 Aterosklerotické postižení extrakraniálních karotických tepen
7.2 Neaterosklerotické postižení cervikálních tepen
7.3 Endarterektomie karotického povodí
7.4 Endovaskulární léčba stenóz karotických tepen
8 Onemocnění aorty
8.1 Disekce aorty, intramurální hematom
8.2 Aneurysma aorty
8.3 Koarktace aorty
8.4 Infekční aortitida
8.5 Systémové choroby pojiva
8.6 Aortitidy neinfekční etiologie
8.7 Chirurgická léčba onemocnění aorty
9 Vaskulitidy
9.1 Vaskulitidy velkých tepen
9.2 Vaskulitidy cév malého a středního kalibru
9.3 Thromboangiitis obliterans (Buergerova nemoc)
10 Kompresivní syndromy
10.1 Syndrom horní hrudní apertury
10.2 Kompresivní syndrom a. poplitea
10.3 Dunbarův syndrom
11 Aneurysmata a pseudoaneurysmata periferních tepen
12 Arteriovenózní zkraty
13 Vaskulární malformace
13.1 Arteriovenózní malformace
13.2 Cévní malformace
14 Vazospasmy a příbuzná vaskulární onemocnění
14.1 Raynaudův fenomén
14.2 Akrocyanóza
14.3 Livedo reticularis
14.4 Erytromelalgie
15 Erektilní dysfunkce na vaskulárním podkladě
16 Hluboká žilní trombóza a plicní embolie
16.1 Rizikové faktory vzniku hluboké žilní trombózy (a plicní embolie)
16.2 Diagnostika hluboké žilní trombózy
16.3 Konzervativní (medikamentózní) léčba hluboké žilní trombózy
16.4 Endovaskulární léčba hluboké žilní trombózy
16.5 Diagnostika akutní plicní embolie, stratifikace rizika
16.6 Antikoagulační léčba plicní embolie
16.7 Trombolytická léčba akutní plicní embolie
16.8 Endovaskulární léčba plicní embolie
16.9 Podpůrná léčba plicní embolie
16.10 Chirurgická embolektomie plicnice
16.11 Chronická tromboembolická plicní hypertenze
16.12 Posttrombotický syndrom
16.13 Rekanalizace chronických uzávěrů hlubokých žil
16.14 Kavální filtry v prevenci a léčbě žilní tromboembolie
17 Trombóza povrchových žil
18 Primární profylaxe tromboembolické nemoci
19 Chronické onemocnění povrchových žil
19.1 Úvod
19.2 Diagnostické postupy
19.3 Konzervativní léčba
19.4 Chirurgická a endovaskulární léčba z pohledu nechirurga
19.5 Ulcus cruris venosum – komplexní léčba
20 S yndrom pánevní kongesce, varikokéla
21 Lymfedém
22 Lipedém
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky hlavních autorů
Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?