Powered by Smartsupp

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR

Autor: Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth

 • Kód produktu: 66207
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 784
 • Vazba: váz., 15 x 21,5 cm
 • ISBN: 978-80-7598-209-4
 • Datum vydání: říjen 2019
 • Běžná cena s DPH: 1 095 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -110 Kč
 • Vaše cena s DPH: 986 Kč
ks
  V prodeji

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční prostředky, které se získávají především z daní. Proto je věnována pozornost finančním vztahům v rámci rozpočtové soustavy i mimo ni.

Publikace se snaží čtenáři objasnit důvody státních zásahů, faktory ovlivňující rozsah a strukturu veřejného sektoru a využívání zdrojů veřejných financí na úrovni státu i na úrovni územní samosprávy. Poněvadž o finančních tocích se rozhoduje na různých vládních úrovních, je proto stručně věnována pozornost struktuře veřejné vlády a veřejné správy a jejich vzájemnému propojení. Čtenář se alespoň v základních rysech seznámí s procesem veřejného rozhodování a jeho vlivem nejen na rozsah a strukturu veřejného sektoru a využití veřejných financí. Vše je konkretizováno v kontextu českého veřejného sektoru, českých veřejných financí.

Odbornou publikaci je možné nabídnout nejenom odborné veřejnosti, ale i ostatním čtenářům – studentům, poslancům, zastupitelům i pracovníkům ve státní správě a územní samosprávě a v neposlední řadě i novinářům. Může přispět ke zvýšení ekonomické gramotnosti široké veřejnosti.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?