videoseminář Evidence majetku v příkladech a ukázkách • pro vybrané účetní jednotky

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)

Program semináře (134 minut), pořízeno 15.5.2020:

Souvislosti s právními předpisy v oblasti účetnictví zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 383/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb.

druhy majetku a jejich specifika

 • nehmotný majetek
 • hmotný majetek

oceňování majetku

pořizování dlouhodobého majetku

zařazení majetku do evidence

 • zařazovací protokol
 • údaje evidované na kartě dlouhodobého majetku

odpisování majetku

 • stanovení doby životnosti a odpisového plánu
 • schvalování odpisových plánů
 • změny odpisového plánu

zhodnocování majetku

 • metody a postupy

inventarizace majetku

 • náležitosti inventarizačního soupisu
 • vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku

vyřazování majetku

 • likvidace z důvodu opotřebení
 • nadbytečný majetek
 • prodej majetku
 • bezúplatné předání majetku

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektororc a přepošleme Vám odpověď

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 4. ledna 2021, 134 minut
 • Variabilní symbol: 15966
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 190 Kč Objednat