videoseminář Kratší pracovní doba aneb vše o částečných úvazcích

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku kratší pracovní doby, tedy tzv. částečných nebo někdy též zkrácených úvazků. Tyto flexibilní formy zaměstnávání jsou zejména v poslední době velmi populární a jejich význam při očekávaném propouštění zaměstnanců spíše poroste, avšak v praxi přináší mnoho výkladových otázek. Seminář proto bude věnován všem otázkám spojeným s kratšími pracovními úvazky od jejich sjednání, pracovní dobu, odměňování, cestovní náhrady atd.

Program semináře (264 minut), pořízeno 22.6.2021:

způsob sjednání kratší pracovní doby

 • výklad ustanovení § 80 zákoníku práce
 • skupiny zaměstnanců oprávněné požadovat kratší pracovní dobu a vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele
 • jak se postavit k požadavku na kratší pracovní dobu vyjádřenému v lékařském posudku

vznik a skončení pracovního poměru při kratší pracovní době

 • více částečných úvazků u jednoho zaměstnavatele
 • souběžné pracovní poměry
 • zkušební doba a doba určitá při souběžných pracovních poměrech
 • důsledky souběžných pracovních poměrů
 • důsledky jednoho pracovního poměru s více druhy práce
 • vliv kratší pracovní doby na organizační změny u zaměstnavatele

pracovní doba a doba odpočinku při kratší pracovní době

 • možnost výkonu práce nad úvazek
 • povaha práce nad úvazek z pohledu délky směny
 • možnost výkonu nařízené a dohodnuté práce přesčas
 • délka týdenní kratší pracovní doby při vymezení kratší pracovní doby procenty „úvazku“
 • vliv zkrácení stanovené pracovní doby na délku týdenní kratší pracovní doby

odměňování při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na mzdu sjednanou, stanovenou či určenou
 • možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas při kratší pracovní době
 • vliv kratší pracovní doby na zaměstnance odměňované platem
 • výpočet průměrného výdělku a průměrného měsíčního výdělku a jeho dopady na odstupné, podporu v nezaměstnanosti a další nároky

pracovní cesty a cestovní náhrady při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na možnost plánování delší pracovní cesty
 • posuzování nároků na stravné a jiných práv zaměstnance při pracovní cestě při kratší pracovní době

překážky v práci při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na rozsah pracovního volna
 • možnost práce na kratší pracovní dobu při mateřské nebo rodičovské dovolené

dovolená při kratší pracovní době

 • výpočet nároku
 • vliv změn rozsahu či rozvržení pracovní doby v průběhu roku na nárok na dovolenou
 • čerpání dovolené při kratší pracovní době a poskytování náhrady mzdy

náhrada škody při kratší pracovní době

 • výše požadované náhrady škody z hlediska průměrného měsíčního výdělku a z hlediska dosažené mzdy

další otázky spojené s kratší pracovní dobou

 • význam délky kratší pracovní doby při posuzování dosažení počtu zaměstnanců
 • výhody a nevýhody kratší pracovní doby v porovnání s DPP a DPČ
 • sdílené pracovní místo (job sharing)

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 264 minut
 • Variabilní symbol: 19953
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat