videoseminář Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře (236 minut), pořízeno 17.2.2022:

 • změny k 1.4.2022 (vykazování údajů pro potřeby úřadu práce) a k 2. 8.2022 (slaďování soužití rodičů a malých dětí - směrnice EU) • připravované změny
 • aktuálně ke změnám 2021/2022 (mimořádný příspěvek, krizové ošetřovné, penále, otcovské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, hranice příjmů v návaznosti na průměrnou mzdu)
 • výklad k úpravě poskytování náhrady mzdy a nemocenského při souběhu více sociálních událostí • co se rozumí sociální události • postup zaměstnavatele v souvislosti se sociální událostí (uplatňování nároku na dávku, podmínky nároku na dávku a na její poskytování, omluvení nepřítomnosti v práci, poskytování náhrady mzdy, poskytování mimořádného příspěvku, karanténa a izolace jako sociální událost)
 • rozdíly mezi poskytováním ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění a podle krizového zákona k ošetřovnému
 • podávání žádostí o otcovskou
 • stanovování rozhodného období v některých sociálních událostech (u zaměstnání malého rozsahu, při střídání se v péči apod.)
 • výklady některých ustanovení, k nimž je nejvíce dotazů
 • dotazy můžete pokládat dotazy písemně na adresu praha@anag.cz

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 236 minut
 • Variabilní symbol: 19942
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat