videoseminář Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2022

Určeno pro: personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních

Program semináře (271 minut), pořízeno leden 2022:

  • aktuální informace o změnách platových předpisů pro rok 2022 a o vývoji výdělků ve veřejných službách a správě
  • výklad jednotlivých ustanovení zákoníku práce o poskytování platů (část šestá hlava první, třetí a sedmá) a prováděcích platových předpisů (nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručení mzdy)
  • zařazení prací do platových tříd, změny v nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
  • změny podmínek poskytování zvláštního příplatku
  • řešení dopadů poskytování doplatků do nejnižších úrovní zaručené mzdy v souvislosti s jejich zvýšením od 1.1.2022, zejména postupů při využívání zvláštního způsobu určení platových tarifů a osobního příplatku, popř. odměn
  • dotazy můžete pokládat dotazy písemně na e-mail praha@anag.cz

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
  • Datum konání: 7. července 2022, 271 minut
  • Variabilní symbol: 19946
  • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat