videoseminář Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2020 s perspektivou pro rok 2021 • podstatná novela zákoníku práce • souvislosti s BOZP a PLS • COVID-19

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právníky, odborové funkcionáře

Cíl: seznámit posluchače s částí novely zákoníku práce, která se týká změn v odškodňování pracovních úrazů a dále se budeme věnovat stálým dílčím tématům odškodňování

Program semináře (204 minut):

  • co přináší novela zákoníku práce pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání již v roce 2020 a především v roce 2021
  • COVID – 19 jako možná nemoc z povolání u zaměstnanců, zejména v tzv. první linii
  • souvislosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odškodňování • školení • kontrola dodržování předpisů o BOZP • krácení odškodnění
  • vazby na pracovně-lékařské služby (lékařské a znalecké posudky, nárok na odstupné tzv. 12 platů)
  • průběžné postupy zaměstnavatelů ve spolupráci s pojišťovnou
  • rozbor toho jaká práva a povinnosti mají ve vzájemných vztazích poškozený zaměstnanec – odpovědný zaměstnavatel – pojišťovna
  • dotazy: kontakt na lektora v pracovních materiálech

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
  • Datum konání: 8. října 2020, 204 minut
  • Variabilní symbol: 15975
  • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat