videoseminář Podstatné personální a mzdové povinnosti 2020 a 2021

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře (274 minut):

dovolená od roku 2021

 • dovolená v hodinách
 • stanovení nároku na dovolenou
 • krácení dovolené
 • převod nevyčerpané dovolené
 • proplácení dovolené
 • dovolená po MD a RD
 • náhrada mzdy za dovolenou

ochrana osobních údajů

 • definice pojmů
 • osobní údaj, citlivý údaj, anonymní údaj
 • zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
 • povinnosti při zpracování osobních údajů
 • povinnosti při zpracování citlivých údajů
 • likvidace osobních údajů
 • kamerový systém
 • biometrické údaje
 • archivace dat a ochrana osobních údajů
 • osobní dotazníky
 • inzerát a osobní údaje uchazeče o místo

archivace dat

 • archivační doby pro jednotlivé doklady
 • archivace analogová a digitální
 • fáze digitální archivace
 • povinnosti při zániku organizace

vstupní lékařské prohlídky

 • oprávněnost lékařů • poskytovatel pracovního lékařství • poskytovatel všeobecného lékařství
 • kategorizace činností - zákon č. 258/2000 Sb.
 • rizikové faktory - vyhláška 432/2003 Sb.
 • zákon č. 373/2011 Sb.- povinnosti zaměstnavatelů
 • mladiství a vstupní lékařské prohlídky
 • vyhláška 79/2013 Sb. – druhy prohlídek, lhůty pro jejich zajištění
 • nouzový stav a platnost čestných prohlášení

zápočtový list

 • povinné náležitosti
 • doba zaměstnání
 • příloha k zápočtovému listu – čistý průměrný výdělek bez daňového bonusu, údaj o době důchodového pojištění – viz. § 42 zákona č. 582/1991 Sb.
 • předávání ZL a zasílání ZL

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorce a přepošleme Vám odpověď

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 6. listopadu 2020, 274 minut
 • Variabilní symbol: 15974
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat