videoseminář Porozumění GDPR a Zákonu č. 110/2019 Sb. • aneb vyhněte se nejčastějším chybám při zpracování osobních údajů

 

Určeno pro: všechny osoby, které odpovídají za správné nastavení ochrany osobních údajů v organizaci (compliance), tj. pověřence pro ochranu osobních údajů, jednatele či jiné zástupce organizací, compliance zaměstnance, personalisty atd.

Cíl: získání nezbytných znalostí o GDPR a zákonu č. 110/2019 Sb., abyste znali jejich vztah, uměli je aplikovat a tím uvést zpracování osobních údajů do požadovaného souladu, či jej udržovat. Nedělejte zbytečné chyby, které mohou vyústit až v kontrolu či správní řízení ze strany ÚOOÚ. Získejte informace, v čem správci nejčastěji chybují a jak těmto chybám předejít.

Program semináře (358 minut), pořízeno 3.3.2021:

Výklad GDPR, poznatky od doby jeho účinnosti, včetně příkladů správné a nesprávné praxe a rozhodovací praxe ÚOOÚ. Výklad bude doprovázen o nejčastější chyby správců a na co si dát pozor, aby správce zbytečně nezavdal příčinu k uplatnění dozorových pravomocí ÚOOÚ.

 • působnost GDPR
 • Zákon č. 110/2019 Sb. a jeho vazba na GDPR
 • nejdůležitější definice
 • zásady zpracování osobních údajů
 • zákonnost zpracování - včetně aspektů souhlasu
 • povinnosti správce a zpracovatele
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování, resp. oznamování porušení zabezpečení
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • práva subjektu údajů
 • kodexy a osvědčení
 • dozorový úřad – ÚOOÚ
 • sankce za porušení GDPR

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 358 minut
 • Variabilní symbol: 19983
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat