videoseminář Zaměstnávání zahraničních pracovníků z pohledu pojistných a daňových předpisů v době COVID-19 pandemie a po ní

Určeno pro: pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, statutární orgány. Do semináře jsou začleněny dopady nouzového stavu na určení toho, do jakého státu má být hrazeno pojistné a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Cíl: v úvodu semináře jsou rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR z pohledu všech předpisů. Jsou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následuje podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Rozebrána je i specifická situace zahraničních home officů. Navazují daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců nejen v České republice, ale i při práci na home office v zahraničí. Seminář je doplněn názornými příklady.

Program semináře (231 minut):

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • pobytová oprávnění (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance atd.)
 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • pojistné předpisy a daňové předpisy
 • informace o aktuální situaci při zaměstnávání cizinců

Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují • určení, kam platit pojistné v různých situacích • home office cizinců a jeho vliv na určení příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • zdanění příjmů zaměstnanců za práci na home office v zahraničí
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí, nové výklady, koordinační výbor a jeho dopady
 • odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 8. října 2020, 231 minut
 • Variabilní symbol: 15968
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat