videoseminář Zaměstnavatel v době koronaviru • průvodce programem Antivirus

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Právní stav: k 2.4. 2020, aktualizováno 16.4. dle platné legislativy

Cíl: videosemiář je zaměřen na aktuální téma pandemie koronaviru COVID-19 a postavení zaměstnavatele. Na rozdíl od řady jiných zdrojů se tento videoseminář odlišuje tím, že pojímá téma komplexně a nevěnuje se tak jen diskutovaným otázkám překážek v práci, ale všem tématům, která se skloňují v souvislosti s pandemií a pracovním právem.

Program semináře (2,5 hodiny):

výkon práce a dovolená

 • práce na pracovišti
 • pracovní cesty a jejich odmítání
 • práce z domova
 • dočasné přidělení zaměstnance
 • využití konta pracovní doby
 • prohlubování kvalifikace a školení
 • dovolená, její určování, čerpání a přerušování v době pandemie

překážky v práci

 • neplacené volno
 • karanténa a karanténní opatření
 • dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, péče o dítě, výpadek hromadné dopravy
 • prostoj, živelná událost
 • částečná nezaměstnanost (tzv. kurzarbeit)
 • jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • opatření MPSV v rámci programu Antivirus

mzdy, platy, stravování

 • snižování mezd, dopady na průměrný výdělek
 • možnosti zaměstnavatelů v platové sféře
 • umožnění a zajištění stravování

zaměstnanci na základě dohod

 • ukončení DPP a DPČ
 • rozvrhování pracovní doby u DPP a DPČ
 • nároky zaměstnanců na DPP a DPČ

další úsporná opatření

 • převedení zaměstnance na jinou práci
 • více druhů práce v pracovní smlouvě
 • ukončení agenturního zaměstnávání

BOZP, ochrana soukromí, náhrada škody a pracovnělékařské služby

 • povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP
 • odmítání výkonu práce z důvodu strachu o zdraví nebo život
 • zásahy do soukromí (včetně měření teploty a dotazů na zdravotní stav)
 • koronavirus jako pracovní úraz nebo nemoc z povolání
 • omezení pracovnělékařských služeb

další souvislosti

 • pracovní povolení cizinců
 • zdravotní průkazy

průvodce programem Antivirus

dotazy: lektor poskytne svůj kontakt

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 2. června 2020, 2,5 hodiny
 • Variabilní symbol: 15956
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat