Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole v podmínkách roku 2022 • aktuální znění • praktická aplikace ve veřejné správě • prezenčně v Olomouci i on-line

Určeno pro: vedoucí orgánů veřejné správy, kteří jsou ze zákona zodpovědní za zavedení všech povinností nastavených zákonem o finanční kontrole, dále pro všechny vedoucí i ostatní pracovníky veřejného sektoru (ÚSC, p. o., o. s. s), pracující na všech úrovních, např. v oblasti zavádění vnitřního kontrolního systému, v oblasti rozhodování o přijetí nebo poskytnutí dotací, v oblasti zajištění systému kontrol žadatelů i příjemců u poskytovaných dotací, v oblasti zajištění systému vnitřních kontrol plnění všech podmínek nastavených poskytovatelem u přijatých dotací, v oblasti kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací. Přínosný bude také pro auditory nebo jiné osoby zabývajícími se kontrolami v oblasti veřejné správy.

 • Legislativní rámec v roce 2022 – zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí nově od roku 2022
 • Zpracovatelé a odesílatelé ročních zpráv, náležitosti roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace
 • Zákon o finanční kontrole • vymezení pojmů, obecná formulace finanční kontroly, cíle finanční kontroly, organizační zajištění finanční kontroly
 • Veřejnosprávní kontrola • Zákon o kontrole • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu • VSK u zřízených p.o.
 • Vnitřní kontrolní systém • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců, předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola, záznam o kontrole, praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky, příklad řídící kontroly u výdajů, příklad řídící kontroly u příjmů
 • Systém vnitřních směrnic • příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky • Aktualizace směrnic
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost • Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole
 • Shrnutí • workshop • závěr
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdžíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. května 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24647
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat