Powered by Smartsupp

Vnitropodnikové účetnictví 2019 - praktický návod s podklady na jeho zavedení

Autor: Jiří Dušek

 • Kód produktu: 92475
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 136
 • Vazba: brož., 167×240 mm
 • ISBN: 978-80-271-2544-9
 • Datum vydání: květen 2019
 • Běžná cena s DPH: 189 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 166 Kč
ks
  V prodeji

Publikace slouží především jako praktická příručka pro zavedení vnitropodnikového účetnictví v účetní jednotce. Nezavádí žádné odborné termíny. Je vhodná pro účetní, kteří mají povinnost vnitro účetnictví ve firmě zavést. Na konkrétních příkladech uvádí způsob vytvoření účtové osnovy pro vnitro účetnictví.

Podrobně se zabývá problematikou klíčování ve firmě, které představuje základní analytické rozčlenění firmy. V jednotlivých krocích uvádí postup jak zavést vnitro účetnictví i čeho se vyvarovat. Pro ty, co již vnitro účetnictví zpracovávají, může být inspirací k jeho rozvoji.

Publikace je vhodná pro firmy, které se rozhodují zavést vnitro účetnictví. Svojí jednoduchostí je vhodná i pro studenty.


Obsah knihy:
1. Úvod 
2. Pět základních účetních vazeb .
3. Předpisy k vnitropodnikovému účetnictví 
3.1 Pro podnikatele 
3.2 Pro VUJ (obce, příspěvkové organizace) 
3.3 Porovnání předpisů pro podnikatele a VÚJ 
3.4 Slovenské předpisy 
3.5 A co k tomu ještě uvádí zákon o účetnictví 
3.6 Poslední podrobný předpis pro vnitropodnikové účetnictví
4. Předpisy úzce související s vnitropodnikovým účetnictvím 
4.1 Požadavek ČÚS 
4.2 Směrnice 2013/3434/EU čl. 2 odst. 7 
4.3 Zákon o účetnictví § 25
4.4 I-35 Oceňování zásob (Interpretace NÚR z 17. 10. 2016 od EY)
4.5 Vyhláška č. 500/2002 Sb. § 49 
4.6 Český účetní standard ČÚS č. 015 Zásoby 
5. Vnitropodniková směrnice k vnitro účetnictví 
6. Okruhy vnitropodnikového účetnictví 
6.1 Proč ne dvouokruhové účetnictví dle ČÚS 
6.2 Návrh na změnu ČÚS 
6.3 Neoddělené a oddělené vnitropodnikové účetnictví
6.4 Jak fungují účetní programy 
7. Kde lze čerpat informace 
8. Vnitropodnikové účetnictví v některých zemích
9. Ekonomické a ?nanční řízení ?rmy
9.1 Proč podrobnější účetní evidence
9.2 Účetní rozčlenění ?rmy 
9.3 Integrovaný informační systém podniku 
9.4 Pár nadčasových myšlenek 
10. Pět základních pilířů vnitropodnikového účetnictví
11. Použité pojmy v této publikaci 
11.1 Členění účtových tříd 
11.2 Analytiky účtů 
11.3 Klíče
11.4 Klíčování 
11.5 Rozlišení pojmů pomocné činnosti a režie 
12. Proč je nutné vnitropodnikově účtovat 
12.1 Zdůvodnění nutnosti vnitropodnikového účtování 
12.2 Nenechat účetně ležet náklady tam, kde nebyly spotřebovány 
12.3 Vnitropodnikové účetnictví ještě nemáme 
12.4 Vnitropodnikové účetnictví již máme
12.5 Využití vnitropodnikového účetnictví pro speciální sledování 

13. Definice vnitropodnikového účetnictví 

13.1 Definice účetnictví 
13.2 Základní de?nice vnitropodnikového účetnictví 
13.3 Pojem a obsah vnitropodnikového účetnictví 
13.4 Základní podmínky zde popsaného vnitro účetnictví 
13.5 Účetní souvztažnosti
13.6 Vnitropodnikové účtování a klíčování 
13.7 Jak účtovat vnitropodnikově
13.8 Účtování účetních oprav ve vnitropodnikovém účetnictví 
13.9 Účtování slev ve vnitropodnikovém účetnictví 
13.10 Jaký je poměr vnitro účtování vůči ?nančnímu účetnictví 
13.11 Rekapitulace druhů účetnictví 
13.12 Ukázka výkazu zisku a ztráty včetně vnitro účtů
13.13 Příklad na vnitro fakturace mezi středisky
13.14 Které vnitro účetnictví je to nejlepší a nejsprávnější 
14. Základní varianty účtování a klíčování 
14.1 Pět vývojových etap účetní evidence ve ?rmě 
14.2 Pět základních variant klíčování účetní evidence 
15. Vnitropodnikové účty 
15.1 Druh a okruh vnitropodnikových účtů 
15.2 Možnosti vnitro účtů dle předpisů 
15.3 Praktická doporučení, jak si vytvořit vnitro účty
15.4 Pravidla, jak číslovat vnitro účty 
15.5 Spojovací účet mezi divizemi 
16. Klíčování 
16.1 Podstata klíčování 
16.2 Klíčování v jakémkoliv účetnictví 
16.3 Linie odpovědnostní a výkonová 
16.4 Stromová struktura klíčů – kombinace klíčů 
16.5 Střediska
16.6 Rezervní středisko 
16.7 Klíče pro nekalkulovatelné náklady a výnosy
16.8 Vnitropodnikové zakázky 
16.9 Klíče pro sledování dotačních titulů 
16.10 Hranice směrování nákladů a výnosů na klíče 
17. Druhy vnitro účetních případů 
17.1 Pět hlavních typů vnitro účtování 
17.2 Podrobný přehled možných vnitro transakcí 
18. Vnitro sazby 
18.1 Obecně k vnitro sazbám 
18.2 Určení vnitro sazeb 
18.3 Vnitro sazby dle měrné jednotky 
18.4 Vnitro sazby a nevyužitá kapacita 
18.5 Jak určit vnitro sazbu 
18.6 Jak se pozná „nesprávná“ vnitro sazba 
18.7 Pohyblivá vnitro sazba za práci člověka (Čuhlova metoda)
18.8 Vnitro sazby enviromentálního účetnictví 
18.9 Aktualizace vnitro sazeb 
18.10 Marže u vnitropodnikové sazby 
18.11 Odpisy a vnitro sazby 
18.12 Vnitro sazby bez mimořádných nákladů a výnosů 

18.13 Ukázka kalkulace vnitro sazby stroje 

18.14 Vnitro sazba určená dohodou
18.15 Ukázka možných hodinových vnitro sazeb 
19. Základní varianty vztahů u vnitro prací
19.1 Pět základních možností vazeb u strojových prací
19.2 Zobrazení několika variant u mechanizačních prací 
19.3 Varianty u speciálních vnitro činností 
19.4 Základní možnosti vnitro vazeb u ručních prací 
20. Práce pro cizí a vnitropodnikové účetnictví 
21. Vnitropodnikové účetnictví u pohybů zásob 
21.1 Vnitropodnikové účetnictví u zásob 
21.2 Předávání vlastních zásob mezi útvary bez vnitra účtování 
22. Problematika dorozpouštění vnitro nákladů 
22.1 Nepřeúčtované vnitro služby i nedorozpuštěné režie 
22.2 Dorozpuštění vnitro služeb 
23. Speciální rozpouštění výkonů se zachováním účtů 
24. Vnitropodnikové účetnictví a rozpouštění režií 
24.1 Režie 
24.2 Směrování režií 
24.3 Rozpouštění režie a vnitropodnikové účtování 
24.4 Metody rozpouštění režií 
24.5 Celopodniková režie 
24.6 Rozpuštění režií dohodou 
24.7 Ukázkové příklady na rozpouštění režií 
25. Zásoby vyrobené vlastní činností a aktivace 
25.1 Zásoby vyrobené vlastní činností 
25.2 Kontrola změny stavu výrobků 
25.3 Aktivace 
26. Vnitrobanka 
27. Vnitro pokuty a penále 
28. Kontroly vnitropodnikového účetnictví 
28.1 Základní kontrola vnitropodnikového výsledku hospodaření 
28.2 Vnitro účty v převedených počátečních stavech (PS) 
29. Kreativní vnitropodnikové účetnictví 
30. Poznámky k vnitropodnikovému účetnictví 
30.1 Závěrka ve vnitropodnikovém účetnictví 
30.2 Rozjetka ve vnitropodnikovém účetnictví 
30.3 Vnitropodnikové účetnictví v holdingu 
30.4 Vnitropodnikové účetnictví a fúze 
30.5 Vnitropodnikové účetnictví a IFRS 
30.6 Vnitropodnikové účetnictví a konsolidovaná účetní závěrka 
30.7 Kam se ubírá vnitropodnikové účetnictví 
30.8 Kam se ubírá manažerské účetnictví 

31. Budoucí vývoj nákladového účetnictví v 5 tezích 

32. Hlavní úkoly manažerského účetnictví 
33. Jak začít – praktické rady pro začátečníky 
34. Při ekonomickém rozhodování nelze jen spoléhat na selský rozum 
34.1 Optimalizace vnitro dopravy 
34.2 Zrušení výroby ztrátového výrobku 
35. Vysvětlivky
36. Závěr a poděkování 
37. Seznam použité a související literatury 

 

Chcete se na něco zeptat?