Powered by Smartsupp

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Autor: Kateřina Frumarová, Marek Masarik, Ondřej Horák, Tomáš Grygar

 • Kód produktu: 66375
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 316
 • Vazba: brož., 15,5 x 23 cm
 • ISBN: 978-80-7598-968-0
 • Datum vydání: leden 2021
 • Běžná cena s DPH: 705 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -71 Kč
 • Vaše cena s DPH: 635 Kč
ks
  V prodeji

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu.

Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až po platnou a účinnou právní úpravu obsaženou v zákoně o vyvlastnění, jakož i zvláštních zákonech. Vymezeny jsou tak zákonné podmínky vyvlastnění, otázka náhrady za vyvlastnění, zrušení vyvlastnění či problematika vyvlastnění a práv třetích osob. V samostatné kapitole je dále pojednáno o jednotlivých expropriačních titulech obsažených v řadě zvláštních zákonů. Stranou nezůstaly ani procesní aspekty věci v podobě kapitol věnovaných vyvlastňovacímu řízení, jakož i soudní ochraně proti rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění a náhradě za něj.

Autoři monografie poukazují na zásadní právně-teoretické i praktické problémy právní úpravy vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení, na antinomie mezi jednotlivými ustanoveními právních předpisů, které tuto problematiku regulují (zejména Listiny základních práv a svobod, zákona o vyvlastnění a zvláštních zákonů obsahujících jednotlivé expropriační tituly) a v návaznosti na to předkládají řadu návrhů de lege ferenda.

Publikace je primárně určena odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, zejména akademikům, advokátům a pracovníkům vyvlastňovacích úřadů nebo soudů. Zároveň však přestavuje podrobný studijní zdroj pro posluchače právnických fakult, jakož i širokou veřejnost.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?