Začínající personalista, aneb od začátku správně dle novely zákoníku práce 2020 - 2021 • zásádní změny v dovolené

Určeno pro: nejen začínající personalisty, ale i mzdové účetní, zaměstnance vracející se do pracovního procesu a pro ty, kteří se touto problematikou budou v blízké době zabývat

Pracovní poměr

 • vznik pracovního poměru • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku
 • pracovní smlouva a její náležitosti
 • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance • kratší a zkrácená pracovní doba • úprava pracovní doby ve vnitřním předpise a souvislost s tzv. úvazkem, režimem a pracovní dobou
 • dovolená od roku 2021 po novele zákoníku práce - nárok na dovolenou za kalendářní rok, poměrná část dovolené, čerpání, krácení a nekrácení
 • způsoby odměňování • doručování
 • Dohody o pracích mimo pracovní poměr

 • dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele
 • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím
 • ukončení • výpovědní doby
 • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce
 • dohoda o provedení práce a její náležitosti
 • posouzení vhodnosti použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • jak ji správně sjednat • ukončení DPP
 • Skončení pracovního poměru

 • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti
 • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody
 • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba
 • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. září 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22774
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat