Základy práva pro střední a vyšší odborné školy (UT 18)

Autor: JUDr. Alexander Šíma, JUDr. Milan Suk

  • Kód produktu: 11452
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 464
  • Vazba: brož,. 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 978-80-7400-880-1
  • Datum vydání: červenec 2022
  • Vaše cena s DPH: 650 Kč
ks
    V prodeji

Celkově již sedmnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si učební text po mnoha letech mezi studenty středních škol, ale též mezi laickou veřejností získal. Přiměřený rozsah díla s velmi srozumitelnou formou výkladu poskytuje ucelený přehled společenských vztahů a tomu odpovídajících institutů ve všech významných oblastech práva. Publikace je rozdělena do dvanácti samostatných kapitol. Každá z nich obsahuje shrnutí v podobě dílčích kontrolních otázek. Obsah výkladu zahrnuje v podtextu uvedené příklady k danému celku či konkrétní vysvětlivky. Učebnice je zaměřena především na nejvýznamnější právní obory, které vycházejí z ústavních principů českého právního řádu. Mezi ně patří ústavní právo, právo občanské, trestní, pracovní, ale i správní a finanční právo. Do textu je zakomponována i část zabývající se evropskou integrací a evropským právem.

Autoři učebnice, soudci, čerpají ze své dlouholeté soudcovské praxe a současně jako pedagogičtí pracovníci pro sepsání učebního textu využívají svou mnohaletou pedagogickou zkušenost.

Chcete se na něco zeptat?