Zákon o obchodních korporacích - Obchodní zákoník (srovnávací texty)

Autor: Jan Lasák a kolektiv

 • Kód produktu: 65220
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 358
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7357-346-1
 • Datum vydání: únor 2013
 • Běžná cena s DPH: 477 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -48 Kč
 • Vaše cena s DPH: 429 Kč
ks
  V prodeji

Zákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který s největší pravděpodobností nabyde účinnosti od 1. 1 2014, upravuje problematiku dosud obsaženou v části druhé obchodního zákoníku. Tato oblast tak dostává podobu speciálního zákona. Kromě strukturálních změn jde ovšem hlavně o změny samotné právní úpravy.


V oblasti obchodních společností nedochází k tak radikálním změnám a diskontinuitě jako v jiných částech rekodifikovaného českého soukromého práva (srov. například novou úpravu dědického práva), a mnohá ustanovení tak byla přebrána z dosavadní úpravy, byť došlo k jejich více či méně výraznému přeformulování.


A právě z tohoto důvodu je připraven pro ty, kdo budou s tímto novým právním předpisem dennodenně pracovat, přehledný text srovnávající nový zákon o obchodních korporacích s dosavadní úpravou.


Čtenář v publikaci nalezne přehledné uspořádání jednotlivých ustanovení obou důležitých kodexů, z něhož budou snadno patrné změny, k nimž v důsledku nové úpravy dochází. Bude tak mít uspořádaný podklad pro posouzení, jak se změnila formulace daného pravidla, a může si vytvořit obrázek, zda se s formou změnil i obsah.


Základní uspořádání je takové, že v levém sloupci je uveden text zákona o obchodních korporacích, na pravé straně pak odpovídající ustanovení obchodního zákoníku. Z důvodu vyšší přehlednosti, a tedy čtenářova komfortu, je na některých místech spojeno více odstavců nového zákona k jednomu odstavci stávající úpravy, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování textu. Ze stejného důvodu je také zpravidla citován pouze relevantní odstavec dosavadní úpravy, nikoliv celé paragrafy.

Čtenář jistě ocení snahu o maximální přehlednost a jednoduchost.


Publikace je doplněna dvěma rejstříky ustanovení. V prvním z nich je srovnání paragrafů podle zákona o obchodních korporacích a ve druhém pak podle užitých ustanovení stávajícího obchodního zákoníku.


Předkládaná publikace má usnadnit široké právnické (a podnikatelské) obci řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů. Kniha může být i dobrou pomůckou pro studenty právnických fakult.


 


OBSAH:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/ZOK_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?