Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář (2. vydání)

Autor: Munková, Kindl

  • Kód produktu: 10768
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 680
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7400-173-4
  • Datum vydání: leden 2010
  • Vaše cena s DPH: 1 450 Kč
ks
    V prodeji

Druhé vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, které přinesla velká novela provedená zákonem č. 155/2009 Sb. Změnami byla dotčena nejen úprava řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i novelizována byla i úprava spojování soutěžitelů či soutěž narušujících dohod. V knize autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské soutěže v aktuálním znění, ale souběžně podávají výklad i o příslušné úpravě evropského soutěžního práva. Právě s ohledem na evropské právo se pokoušejí hledat srozumitelná východiska při výkladu některých ustanovení zákona. Publikace navíc obsahuje i podrobný komentář nařízení Komise (ES) č. 2790/1999, které je jednou z nejvýznamnějších blokových výjimek z kartelového zákazu a které se podle zákona uplatňuje i na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli.

Chcete se na něco zeptat?