Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou (2. vyd.) LEGES

Autor: Eva Horzinková, Helena Kučerová

 • Kód produktu: 66247
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 960
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-383-4
 • Datum vydání: leden 2020
 • Běžná cena s DPH: 790 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -95 Kč
 • Vaše cena s DPH: 695 Kč
ks
  V prodeji

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.

Druhé vydání komentáře zohledňuje změny v právní úpravě a vývoj aplikační praxe.

Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.

Bohatě citovaná judikatura čerpá z aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Kniha navazuje na oblíbený komentář autorek k předchozímu zákonu o přestupcích a je cennou pomůckou pro každodenní praxi správních orgánů i pachatelů přestupků a jejich zástupců.

Chcete se na něco zeptat?