Zákon o pozemních komunikacích s komentářem 2018 (6. aktualizované vydání s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí)

Autor: Roman Kočí

 • Kód produktu: 65974
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 464
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-267-7
 • Datum vydání: březen 2018
 • Běžná cena s DPH: 630 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -63 Kč
 • Vaše cena s DPH: 567 Kč
ks
  V prodeji

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018.

Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly účinnosti. Dále je komentář doplněn o novou aktuální judikaturu správních soudů a celkově je text komentáře aktualizován a přizpůsoben platnému právnímu řádu, tj. zejména novým právním předpisům na úseku správního práva (kupř. novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novele stavebního zákona, novele správního řádu apod.).

Publikace dále obsahuje novelizované a doplněné vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, se kterými se lze setkat na úseku práva pozemních komunikací, a které jsou užitečným pomocníkem čtenářům této publikace. Součástí komentáře je i aktuální znění prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Kniha je vítanou pomůckou a zdrojem informací pro pracovníky silničních správních úřadů, speciálních stavebních úřadů pro dopravní stavby, pro vlastníky a správce pozemních komunikací, dopravní policisty, strážníky obecních policií či pro orgány územních samosprávných celků. Může také sloužit pro studijní potřeby čtenářů.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?