Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - Komentář

Autor: Eva Žatecká, Milana Hrušáková

 • Kód produktu: 65526
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 312
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-848-2
 • Datum vydání: červen 2015
 • Běžná cena s DPH: 680 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -102 Kč
 • Vaše cena s DPH: 578 Kč
ks
  V prodeji
Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži za protiprávní činy uložit. Vymezeny jsou rozdíly speciální právní úpravy mládeže oproti úpravě v obecných a souvisejících předpisech, zejména v trestním zákoníku. Zákon se vztahuje se na všechny osoby mladší 18 let, které se dopustí protiprávních činů.

Autorky komentáře poskytují komplexní výklad k daným ustanovením, přičemž dané instituty ilustrují a doplňují předmětnou judikaturou, součástí jsou také související ustanovení tohoto zákona i souvisejících předpisů.

Tento komentář je určen především pracovníkům justice, policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační služby, cennou pomůcku však nabízí všem, kdo se zajímají o problematiku kriminality mládeže.

Chcete se na něco zeptat?