Powered by Smartsupp

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - Komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese

Autor: Jiří Plos

 • Kód produktu: 66064
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1158
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7598-172-1
 • Datum vydání: říjen 2018
 • Běžná cena s DPH: 2 045 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -205 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 841 Kč
ks
  V prodeji

Předkládaná publikace je podrobným komentářem zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tedy zákona označovaného jako autorizační zákon.

Publikace je rozdělena do pěti částí. První část je úvodní – zabývá se historickým vývojem profesí architektů, inženýrů a techniků a právními souvislostmi s výkonem těchto profesí s dalšími oblastmi práva, především s právem stavebním a občanským. Druhá část je tvořena samotným komentářem autorizačního zákona, ve kterém je zpracována i relevantní judikatura. Třetí část je tvořena komentářem profesních předpisů České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Čtvrtá část je pak věnována vybraným tématům výkonu profese (např. profesním výkonům, honorářům, základním náležitostem stavby, smlouvám, ochraně práv k nehmotnému majetku, organizaci a řízení kanceláře či správě, řízení a zadávání zakázek a architektonických soutěží). V páté části jsou pak podrobné odkazy na užitečné formuláře a profesní instituce.

Celá publikace je doplněna o přehledná schémata a podrobný věcný rejstřík.

Kniha je určena jak pro právníky, tak především pro samotné architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě, kteří se s právem neustále setkávají v průběhu výkonu svých povolání.

V neposlední řadě je pak určena i studentům fakult architektury, stavebních fakult i fakult právnických.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?