Zaměstnávání cizinců v ČR včetně občanů Ukrajiny a vysílání pracovníků do zahraničí • prezenčně i on-line

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce

Cíl: Vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů, jakož i vysílání pracovníků do zahraničí. Budou rozebrány i podmínky při zaměstnávání občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem, a to jak z hlediska imigračního a pracovního práva, tak i pojištění a zdanění. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva budou následovat podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců především v České republice, ale také při zahraničním home-office. Závěr semináře se bude věnovat vysílání zaměstnanců na pracovní cesty do členských států EU a souvisejícím souvislostem zaměstnavatelů. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.

Program semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce/standardní zaměstnanecká karta)
 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • pojistné předpisy a daňové předpisy
 • informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie

Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení

- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

- určení, kam platit pojistné v různých situacích

- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí

- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení

- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře

- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel

- Brexit a jeho dopady na zaměstnance z Velké Británie v ČR

- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají

- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců
 • sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně - progresivní zdanění
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • směrnice o vysílání pracovníků 96/71 a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky po novelizaci v roce 2020 (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)
 • vysílání řidičů podle speciální směrnice
 • notifikační povinnosti
 • cestovní náhrady
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů, povinnost podání přiznání k dani z příjmů, dopady progresivního zdanění

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. října 2022, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 19602
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat