Zatřiďování majetku a služeb 2017

Autor: Jiří Dušek

 • Kód produktu: 92091
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-271-0406-2
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 269 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -32 Kč
 • Vaše cena s DPH: 237 Kč
ks
  V prodeji

Tápete někdy, kam zatřídit konkrétní typ majetku pro daňové i účetní odpisování? Někdy se velmi špatně jednotlivé majetky rozlišují. Vychází však pomůcka právě pro vás. Všechny potřebné informace naleznete v jedné tabulce.Z obsahu:


1. Úvod 2. Zdroje informací pro zatřídění majetku 3. Problematika názvů položek 3.1 Název v Příloze č. 1 ZDP 3.2 Význam interpunkčních znamének 3.3 V názvu položky uvedeno hlavní využití 3.4 Obchodní název majetku 3.5 Nepřesné názvy položek 3.6 Když se nenajde název majetku v přílohách předpisů 4. Několik praktických rad 5. Možný postup kroků pro určení zatřídění 6. Sdělení ČSÚ k zatřiďování výrobků a služeb 7. Trocha historie 8. Porovnání účetních a daňových odpisů 9. Klasifikace majetku či jen daňová odpisová skupina 10. O zatřiďování majetku ve vnitrosměrnici 11. Daňová doba odpisování majetku 11.1 Hmotný majetek – daňové odpisové skupiny 11.2 Nehmotný majetek 11.3 Hmotný majetek k výrobě elektřiny ze slunečního záření 12. Účetní odpisování 12.1 Pro podnikatele 12.2 Pro vybrané účetní jednotky (VÚJ) 13. Změna daňové odpisové skupiny 13.1 Z důvodu novely zákona či zákonného předpisu 13.2 Z důvodu změny užívání budovy 13.3 Oprava chybného zatřídění 14. Změna účetního odpisování 14.1 U podnikatelů 14.2 U vybraných účetních jednotek 15. Určení typu majetku pro jeho zatřídění dle ZDP 16. Přehled klasifikací 16.1 Klasifikace CZ-NACE 16.2 Klasifikace produkce CZ-CPA 16.3 Klasifikaci stavebních děl CZ-CC 16.4 Klasifikace celní HS/KN(CN) 16.5 Převodník mezi CZ-CPA a KN 17. Zatřídění služeb 17.1 Zatřídění služeb v zákonu o DPH č. 235/2004 Sb. 17.2 Zatřídění služeb v zákonu o elektronické evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. 18. Movité věci pevně spojené se stavebním dílem 19. Popis k přílohám v této publikaci 20. Postup, jak využít pro zatřídění tuto publikaci 21. Specifické druhy majetku z pohledu zatřídění 21.1 Majetek, u kterého je zatřídění určeno předchůdcem nebo vlastníkem 21.2 Časově odpisovaný majetek 21.3 Soubor majetku 22. Živé majetky 22.1 Zvířata 22.2 Pěstitelské celky trvalých porostů 22.3 Lesní porost 23. Zatřídění některých druhů majetků 23.1 Montované stavby v CZ-CPA 23.2 Mostní váhy 23.3 WAPKA 23.4 Klimatizace 23.5 Pily 23.6 Kotle 23.7 Výtahy a dopravníky 23.8 Majetek převážně pro domácnost nebo průmyslový 23.9 Regály 23.10 Nábytek 23.11 Zařízení kuchyně 23.12 Počítače 23.13 Reklamní tabule 23.14 Kabinová infrasauna 23.15 Nafukovací stany, haly, reklamy 23.16 Zpevněné plochy 23.17 Parkoviště 23.18 Závlaha hřiště 23.19 Hydromeliorace 23.20 Terénní úpravy nebo krajinotvorba 23.21 Oplocení 23.22 Stroje a zařízení v zemědělské výrobě 23.23 Sklízecí mlátička 23.24 Zásobníky a sila v zemědělství 23.25 Kamery 23.26 Zabezpečovací zařízení 23.27 Systémy pro otevírání vrat garáží 23.28 Ozdobné keramické předměty v hodnotě majetku 24. Vysvětlivky 25. Seznam použité literatury 26. Přílohy 26.1 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. 26.2 Příloha č. 2: Příloha č. 1 k ZDP setříděná dle klasifikace 26.3 Příloha č. 3: ČÚS č. 708 pro VÚJ Příloha č. 1 26.4 Příloha č. 4: ČÚS č. 708 pro VÚJ Příloha č. 1 setříděna dle klasifikace 26.5 Příloha č. 5: Klasifikace CZ-CPA s DOS, ÚOS a vysvětlivkami 26.6 Příloha č. 6: Klasifikace CZ-CC s DOS, ÚOS a vysvětlivkami 26.7 Příloha č. 7: CZ-NACE vysvětlivky jen oddíly 25, 26, 27 a 28 26.8 Příloha č. 8: Pokyn D-22 k zatřídění majetku 26.9 Příloha č. 9: Klasifikace související s přenesenou daňovou povinnost DPH § 92e

Chcete se na něco zeptat?