Zdravotní pojištění v roce 2022 • změny a řešení situací na základě dotazů z praxe

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky zdravotních pojišťoven a všechny zájemce, kteří chtějí získat jasný přehled o zdravotním pojištění

Cíl: seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Část semináře je koncipována i formou odpovědí na dotazy a řešení konkrétních situací z praxe.

Program semináře:

 • nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění
 • průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění
 • změny v související právní úpravě a jejich dopady do zdravotního pojištění
 • zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance
 • aplikace nařízení Evropské unie po Brexitu
 • kdy zaměstnavatel plní za zaměstnance zákonné povinnosti?
 • kdy vzniká, resp. nevzniká zdravotní pojištění v zaměstnání
 • jak se postupuje, když se osoba nestane z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem, a kdy k takovým situacím dochází?
 • výklad pojmů důležitých pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 • komentář k ustanovení § 3 z. č. 592/1992 Sb., řešící stanovení vyměřovacího základu zaměstnance • poměrná část minimálního vyměřovacího základu
 • co všechno je zapotřebí prověřit ve vazbě na minimum zaměstnance?
 • typy čestných prohlášení a jejich smysl
 • různé varianty nemoci a jejich dopad do placení pojistného zaměstnavatelem
 • posuzování nezaopatřenosti jednak pro řešení zdravotního pojištění studentem, jednak pro postupy zaměstnavatele při zaměstnávání těchto osob
 • chyby zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištění
 • souběh příjmů, zákonné minimum a skončení dalšího zaměstnání
 • zatajený příjem zaměstnance
 • nepřípustný souběh osoby bez zdanitelných příjmů
 • důsledky neodhlášení zaměstnance u dohod při poklesu příjmu pod rozhodnou částku
 • platba chybně provedená, problémové situace u plateb pojistného zaměstnavatelem
 • kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled?
 • mimořádně závažná událost v životě zaměstnance
 • zaměstnanec dosáhl důchodového věku, ale důchod nepobírá
 • plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem – přihlášky, odhlášky, „státní kategorie“
 • zpětné přiznání důchodu
 • postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec skončí zaměstnání
 • kopie záznamu o pracovním úrazu
 • ukončení činnosti zaměstnavatele • povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám • přechod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli
 • předčasný důchod
 • zaměstnanec si „na zkoušku“ odskočí do zahraničí
 • zkrácené úvazky
 • studenti po dosažení věku 26 let ve zdravotním pojištění
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • péče o blízkou osobu
 • kontrolní činnost zdravotních pojišťoven
 • mateřská a rodičovská dovolená, péče o dítě
 • modrý průkaz pojištěnce pro osoby ze třetích zemí
 • nárok na zdravotní péči na Slovensku
 • skončení zaměstnání a „státní kategorie“
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislostech zdravotního pojištění
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. prosince 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19428
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat