Powered by Smartsupp

Zdravotnické právo

Autor: Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv

 • Kód produktu: 65774
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 852
 • Vazba: váz., 16x23,8 cm
 • ISBN: 978-80-7552-321-1
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 1 635 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -196 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 439 Kč
ks
  V prodeji

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi.


Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání medicíny, práva a etiky, přináší v praxi řadu otázek, na které předkládaná monografie nabízí odpovědi. Autoři se podrobně věnují všem tématům tohoto oboru - od medicínského (lékařského) a farmaceutického práva přes organizaci zdravotní péče, právo zdravotnických pracovníků včetně povinné mlčenlivosti až po práva pacienta včetně jeho informovaného souhlasu a otázky odpovědnosti (ať už trestněprávní, nebo soukromoprávní). Nevyhýbají se ani tématům, jako je eutanazie nebo medicínský výzkum.


Autoři pojali tuto publikaci způsobem, jaký je běžný v zemích na západ od našich hranic. Jejich cílem je nabídnout čtenáři nástroj pro komplexní pochopení nemalého obsahu zdravotnického práva, jeho důležitých institutů a vzájemných souvislostí mezi nimi. Kniha tak nenabízí jen analýzu jednotlivých otázek, ale je vědeckou rukovětí v tom nejlepším slova smyslu, s níž bude možné obor zdravotnického práva uchopit a orientovat se v něm.


Autorský kolektiv je tvořen především pracovníky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, působícími při její Katedře občanského práva a Centru zdravotnického práva.

Chcete se na něco zeptat?