Žít zdravě, ale jak? Přednáška s MUDr. Jaromírem Bertlíkem, N.D. (PODZIMNÍ FESTIVAL zdraví a harmonie)

Určeno pro: všechny zájemce pečující o své zdraví, kteří chtějí řešit své zdravotní potíže a znát příčiny svých nemocí.

Program přednášky:

 • Proč tu dnes vlastně jsem - trocha filosofie
 • Repetitio sapientiae matrem (opakování je matka moudrosti) - neustálé opakování a připomínání faktů o našem zdraví
 • Zánět
 • Detoxikace a Harmonizace organismu
 • Přemýšlíme o svém zdraví
 • Prevence onemocnění
 • Srava - trávení a vstřebávání
 • Potravinové doplňky
 • Voda a pitný režim

Myslím že je to dostatečně vymezeno. Co tím vším básník chce sdělit? Že náš život není jednoduchý, tedy ani naše zdaraví. Vše máme ve svých rukou a je jen na nás jak se vším naložíme. Pokud se mi podaří malé skupině pootevřít oči, mohou se radovat ze zdravého, plnohodnotného a dlouhého života.

Při registraci a úhradě předem - vstupmé 240,- Kč.

Při úhradě na místě, v den konání - vstupné 290,- Kč.

Jako BONUS obdržíte ZDARMA "Knižní dárek" (ANAG)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. října 2022, 17.00 - 18.30
 • Variabilní symbol: 24714
 • Stav: Připravujeme
Cena: 240 Kč Objednat