Změny ve mzdové účtárně roku 2020 a návrhy na změny v legislativtivě • e-Neschopenka a další změny od 1. 1. 2020 • seznamte se s nově platnými předpisy a nahlédněte, co se "vaří" v poslanecké sněmovně

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří ke své práci potřebují znát aktuální stav v mzdové problematice.

Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2020

 • minimální a zaručená mzda • výpočet sazeb • co se do výpočtu zahrnuje • příplatky ke mzdě
 • limit u nekolidujícího zaměstnání
 • změny v nezabavitelné částce • změny ve srážkách ze mzdy od 1. 6. 2019 – připomenutí
 • sněmovní návrh změny OSŘ • dočkají se zaměstnavatelé v budoucnu náhrady za provádění srážek ze mzdy na exekuce? • základní principy navrhované změny • návrh na změnu ve výpočtu exekučních srážek z odstupného
 • stav Novely Zákoníku práce • délka nároku na dovolenou • dovolená na hodiny • změny v DPP, DPČ a další – jak to vypadá a přehled hlavních změn – dle aktuálního vývoje legislativy
 • Změny v daňové oblasti týkající se závislé činnosti pro rok 2020

 • ZMĚNA v daňovém bonusu a školkovném
 • ZMĚNA v limitu pro solidární daň (jak dlouho ještě bude?)
 • ZMĚNA ve srážkové dani a Superhrubé mzdě v průběhu roku 2019 - připomenutí
 • sněmovní návrh na zvýšení základní slevy na poplatníka • navrhovaná platnost od 2020
 • sněmovní návrh na zrušení superhrubé mzdy stále ve hře
 • Změny v oblasti nemocenském pojištění a pojistného pro rok 2020

 • ZMĚNY redukčních hranic • změna maximálního vyměřovacího základu • změna v průměrné mzdě pro rok 2020
 • e-Neschopenka – od 1. 1. 2020 - jak bude vypadat praxe • související změny v zákoně o nemocenském pojištění • ZMĚNY povinností zaměstnance • zaměstnavatele a lékařů • změny v přílohách k DPN – dle aktuálního vývoje • komunikace mezi zaměstnavateli a OSSZ (e Portál)
 • zajímavé sněmovní návrhy • ZMĚNA v redukci VZ u peněžité pomoci v mateřství • zvýšení limitu pro odvod pojistného u DPP • diferenciace pojistného dle počtu dětí – základní principy návrhu
 • Změny v oblasti zdravotním pojištění pro rok 2020

 • ZMĚNA minimálního vyměřovacího základu • ZMĚNA částky, kterou platí za pojištěnce stát
 • sněmovní návrh na zrušení minimálního vyměřovacího základu – dočkáme se?
 • Program může být doplněn nebo upraven podle aktuálního vývoje legislativy

 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22441
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 090 Kč